Årlig møte i Yngres avdeling - innkalling

Det innkalles til årlig møte, onsdag 25. januar fra kl 1900-2100 i Rena Ils lokaler i Renabakken.

Saker til behandling
1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av møteleder, sekretær og to underskrivere til protokoll
3) Styrets årsberetning
4) Regnskap 2016 og budsjett 2017
5) Administrative retningslinjer 2017
6) Sportslig utviklingsplan 2017
7) Valg

Møtedokumenter finnes som vedlegg litt lengre ned på siden. 

Vel møtt!

Beste hilsen fra styret

Siste fra kretsen

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Vår Hovedsponsor