Ansvar for tildelt drakt - foresatte må kvittere

Det er har vært en litt varierende praksis rundt tildeling av fotballdrakter og hvilket system hver enkelt lagleder har for tildeling og innlevering av drakter. I år er laglederne ansvarlig for å levere tilbake draktene til materialforvalter innen 25. oktober.

Vi har oppfordret laglederne til å lage et system for foresatte kvitterer ut drakten for den enkelte spiller, og den foresatte vil være ansvarlig for å levere drakten tilbake til lagleder slik at lagleder kan levere alt samlet innen gitt frist. Det er veldig viktig at vi får alle draktene inn igjen, fra forrige sesong er veldig mange drakter tapt ved at de ikke leveres inn igjen, og kostnaden ved hver drakt er ca 500 kr (inkl. reklametrykk). Det sier seg selv at nyinnkjøp av forlagte og tapte drakter utgjør en veldig stor kostnad for Yngres, og dette er penger vi gjerne ville ha brukt annerledes. I år vil derfor foreldre måtte stå til ansvar for drakter som kvitteres ut. Drakter som blir ødelagte etc. skal man selvsagt ikke erstatte, men vi vil gå i dialog direkte med foreldre som ikke leverer tilbake drakter ihht. avtale med lagleder. Vi ber om forståelse for at vi må ha en litt strengere praksis på dette området. 

Ta gjerne kontakt med styret dersom du har spørsmål ifht. dette. 

Siste fra kretsen

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Vår Hovedsponsor